Dit heb jij je vast óók weleens afgevraagd. Net als de vraag wat er eerder was; de kip of het ei. Deze vraag is overigens het gemakkelijkste te beantwoorden; wat ik verderop in deze blog zal doen. Eerst de eerste vraag. Waar kom je vandaan? Op school maken ze je wijs dat de mens na een paar blikseminslagen uit een soort oersoep is gekropen. Eerst als dier, een soort aap die langzaam aan veranderde in een mens. Die oersoep was een substantie hier op aarde die door allerlei toevallige omstandigheden zou zijn ontstaan.

De aarde zou een soort splinter zijn van een enorme brok materie die ooit ontploft was. Waar die brok materie dan vandaan zou komen en het heelal zelf, daar hebben ze geen antwoord op. Evenals hoe het kan dat er ooit een oersoep ontstond en daar een of ander dier uit kroop, die langzaam aan een aap werd en die aap een mens. De apen in de oerwouden en dierentuinen wilden kennelijk geen mens worden… En al die andere soorten dieren dan? Allemaal varianten van dat ene wezen uit de oersoep?

Ik heb wel groot respect voor de fantasie en het geloof dat sommige mensen hebben in deze nimmer bewezen theorie. Want tjonge jonge wat een ongelofelijk goed geloof moet je hebben om deze theorie voor waar aan te nemen. Hoe kan nou iets uit niets ontstaan?! En dat ‘iets’ is dan nog ontploft ook. En daar kwamen dan al die ontelbare hemellichamen uit voort die allemaal hangen in dat niets. Overigens, als de aarde ook maar een ietsie pietsie dichter of verder van de zon zou staan, zou er geen enkel leven op aarde mogelijk zijn.

Alle plantaardige, dierlijke en menselijke varianten zouden zijn ontstaan door allerlei unieke toevallige omstandigheden in miljoenen jaren tijd. Maar de aarde kán geen miljoenen jaar oud zijn. Kijk, de zon is een soort fakkel die als het ware opbrand. Men heeft berekend dat de zon over ca. 5 miljard jaar zal zijn opgebrand en zou nu al 5 miljard jaar oud zijn. De hoeveelheid beschikbare waterstof, de brandstof, is nu voor de helft verbruikt. Het mag duidelijk zijn dat de zon, een soort fakkel, steeds een klein beetje kleiner wordt. Als de aarde miljarden jaren oud zou zijn, net als de zon, zou de zon bij het ontstaan veel groter en zwaarder zijn geweest dan nu. Daardoor zou haar aantrekkingskracht op de aarde veel groter zijn geweest en ook de temperatuur hier op aarde verschroeiend heet. Duidelijk is daarom dat de zon en aarde minder lang bestaan als de wetenschap ons doet geloven.

Dan nu de vraag over de kip en het ei. Wat denk jij was er eerder? Volgens mij was dat de kip. Sterker nog, er moest ook nog een haan zijn om dat ei te bevruchten waar een kip uit kon komen. Eens? Deze simpele verklaring gaat ook op voor de mens. Namelijk, wat was er eerst, het kind of de moeder? Dat kan toch alleen de moeder zijn toch? Maar er was wel óók een vader voor nodig om een kindje te maken. Dus het wezen wat uit de oersoep kwam gekropen moest meteen met z’n tweeën zijn geweest. Of in ieder geval die aap. En niet alleen dat, maar zelfs twee dezelfde wezens en dan ook nog van het mannelijke en vrouwelijke geslacht. We heel toevallig allemaal he? Daar heb je een GROOT geloof voor nodig!

Wat ik persoonlijk veel aannemelijker vind om te geloven, is dat er een Almachtige God bestaat die alles heeft gemaakt. Precies zoals de Bijbel dat zegt. De aarde zoals we die kennen met dieren die zich voortgeplant hebben en een man en een vrouw die kindjes maakten. De bekende Adam en Eva uit de Bijbel. Simpel en duidelijk.

Een menselijk lichaam is een ongelofelijke biofabriek! Wonderbaarlijk hoe al die processen ogenschijnlijk ‘vanzelf’ gaan waardoor ons lichaam functioneert. Een hart dat 100 jaar lang 60 slagen per minuut kan kloppen zonder te slijten en door geen enkel mechanisch apparaat vervangen kan worden, althans geen mensenleven lang. De honderdduizenden kilometers haarvaten, een wond die geneest. Hoe wonderlijk allemaal? Er is geen vingerafdruk gelijk van alle 7 miljard mensen! Geen mens heeft hetzelfde uiterlijk, hoe kan dat nou als we allemaal een kopie zouden zijn die voortkwam uit dat ene wezen uit de oersoep? Wonderlijk toch? En dan hebben wij van alle wezens als mensen ook nog eens een bewustzijn. We denken! Wetenschappers kunnen nog geen levend grassprietje namaken, laat staan een mens en die stuk voor stuk uniek en ook nog eens met een bewustzijn! Ik geloof liever in God die ons maakt in de moederschoot en het leven en bewustzijn schenkt!

Terug naar de leeftijd van de aarde. De koolstofdatering zou bewijzen dat deze inderdaad miljarden oud zou zijn. Kijk, die meetmethode gaat uit van een aantal aannames. Een ervan is dat de atmosfeer in alle miljarden jaren nooit zou zijn veranderd. En dat is beslist geen zekerheid. Als je een monster stuurt van een heel oud iets naar verschillende labs, krijg je enorme verschillende meetuitslagen! Dat geeft sowieso aan dat deze meetmethode aan alle kanten rammelt.

Wat ik persoonlijk veel aannemelijker en gemakkelijker vind om te geloven, is het verhaal uit de Bijbel over de zondvloed. De aarde werd bedekt onder een dikke laag water, die zelfs boven de hoogste berg uitkwam. Waar kwam al dat water vandaan? En waar bleef al dat water? Duidelijk is, dat de zowel de aarde als de atmosfeer samenstelling voor en na de watervloed anders was, ja anders móest wezen. Deze enorme watermassa verklaart ook waarom we zoveel fossielen hebben. Dit zijn planten, bomen en dieren die zeer snel door modder en water werden ingekapseld. Doordat hele bossen snel onder een laag water en modder kwamen te staan, zijn daaruit biobrandstoffen ontstaan. Zoals aardolie en aardgas. De koolstofdatering kan in principe goed werken tot de periode van de zondvloed, die we via de geslachtsregisters in de Bijbel schatten op ongeveer 4500 jaar geleden. Alles daarvoor kan die meetmethode vanwege het verschil in de atmosfeer als gevolg van de zondvloed niet zuiver meten.

De drie vragen uit de aanhef zou ik als volgt willen beantwoorden.

  1. Waar kom ik vandaan?

We komen allemaal vandaan uit de creatie van God almachtig.

  1. Waarom ben ik  op aarde?

Wetenschappers weten het niet. Zij noemen ons leven ‘toeval’. Ik geloof dat we  op aarde zijn om God te behagen en lief te hebben en elkaar te dienen.

  1. Waar ga ik heen?

Wetenschappers weten het niet. Zij menen dat het na onze dood gewoon afgelopen is. Ik geloof dat Christenen mogen gaan wonen op de vernieuwde aarde. Een paradijs zoals God dat ooit oorspronkelijk had bedoeld. Maar nu met uitsluitend mensen die vrijwillig God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus in hun huidige leven erkend hebben. Heel simpel. God heeft ons geen wezens zonder wil gemaakt. Hij wil dat we Hem oprecht liefhebben. Ongedwongen. We hebben het door onze levensstijl beslist niet verdiend om in dat nieuwe paradijs te komen. Het zou ook daar vanwege onze vrije wil binnen de kortste keren opnieuw een zooitje worden. Vandaar dat alleen Christenen zijn toegestaan die dan niet meer onder de invloed zullen zijn van de duivel. Christenen zijn mensen die erkennen dat God de Vader bestaat en dat Hij Zijn Zoon Jezus 2000 jaar geleden op aarde heeft laten leven. Jezus heeft ons onderwezen en daarna Zijn leven vrijwillig opgeofferd. Door Zijn offer aan te nemen zijn wij vergeven van onze foute gedachten en daden. God houdt van ons zoals we zijn. Hoe kan het ook anders, Hij heeft ons immers Zelf gemaakt? Wij kunnen het paradijs onmogelijk verdienen door een goed leven te leiden. Want hoe goed wij dat zelf ook vinden, vergeleken met Gods hoge maatstaf zijn wij het nog steeds niet waard om het paradijs in te gaan. God weet dat, vandaar dat Hij Zelf voor de oplossing gezorgd heeft. Zijn Zoon Jezus.

Het staat je vrij om dit te geloven en zeker te weten eeuwig te mogen leven in het paradijs. Of om dit prachtige aanbod af te wijzen. Geloof jij liever in de oerknal en dat alles hier nu zinloos is en er geen leven na de dood is? Of in een Schepper die heel graag NU een levende relatie met jou wil opbouwen en jou een eeuwige toekomst wil bieden?

Wil je hier over praten? Stap eens een kerk in of spreek een Christen aan. Ook ik ben graag bereid met jou hierover te praten!