Deze vraag kun je pas beantwoorden als je weet wat vloeken is. Ik ben van mening dat als je slecht spreekt over God of over je medemens en zelfs over jezelf, dat je dan vloekt. De meeste vloeken zijn overigens een zelfvervloeking. Je vraagt dan aan God, of je Hem nu kent of niet, of hij jou kwaad wil doen. Ik durf en wil het hier niet schrijven maar je weet vast wel wat je eigenlijk zegt bij (G)VD. Vreemd eigenlijk dat je jezelf vervloekt. Ik kan me niet voorstellen dat je werkelijk wilt wat je ermee zegt.

Stel dat God niet bestaat. Wat denk je dan, zullen mensen die jou dit horen zeggen, meer of minder respect voor je hebben? En voor jouzelf; geeft het positieve of negatieve energie?

Stel dat God wel bestaat, of een soort kracht of energie. En Hij of die kracht of energie of karma of wat dan ook jou op herhaald verzoek jouw zin zou geven?! Dan ben je niet best af, of wel?

Zelf geloof ik in God almachtig, Zijn Zoon Jezus de Christus en de Heilige Geest. De Bijbel is een door ca. 40 mensen geschreven 66 boeken bij elkaar over een tijdperiode van zo’n 1500 jaar van eerste tot laatste schrijver. De schrijvers hadden een enorm aantal verschillende achtergronden en niveaus. Het is boek is uniek en moet wel door God zelf door de mensen heen geschreven zijn, want de inhoud bevestigt zich op vele plaatsen en is congruent zonder enige tegenstelling. Wonderlijk toch dat zoveel mensen uit zoveel culturen en tijden geheel en al op een lijn liggen?

In de Bijbelboeken Exodus, Leviticus en Numeri lees je hoe het volk Israël, bestaande uit naar schatting zo’n 3 miljoen personen, door God vanuit Egypte dwars door de woestijn naar het huidige land Israel wordt geleid. Het is onbegrijpelijk dat dit volk 40 jaar door God te eten en te drinken kreeg in de woestijn en hun kleding niet versleet. Maar klágen dat ze deden! Over de tocht, het eenzijdige eten, dorst, de leiding enz. Dat het zelfs God zelf te veel kan worden lezen we in Numeri 14:23 waar God eigenlijk dit volk wil vernietigen nadat ze nu al voor de 10x keer klaagden en direct of indirect tegen Hem in opstand kwamen. 10 is Bijbels gezien een vol getal, maar ook wij tellen in tientallen. Bij tien zijn je vingers op en is de maat vol.

  

Er staat in vers 28: ‘Mijn besluit staat vast. Ik zal zeker doen wat jullie gevraagd hebben. Jullie wilden toch sterven in de woestijn? Dan zal ik jullie laten sterven in de woestijn.’ God doet hier precies wat de Israëlieten hem herhaaldelijk hadden gevraagd. Althans zij hadden 10x geklaagd en zichzelf vervloekt met de letterlijke vraag hen liever in de woestijn te laten sterven. God maakt alleen uitzondering voor twee personen, Jozua en Kaleb, die daaraan kennelijk niet hadden meegedaan en alle kinderen jonger dan 20 jaar. De rest stierf in de 38 jaar die ze daarna nog in de woestijn moesten blijven.  En dacht je dat ze hun lesje geleerd hadden? Zeer zeker niet. Ook daarna bleven ze gewoon klagen en tegen de regels van God ingaan. Waarna God steeds meteen strafte.

Laten wij hiervan toch leren. Wij zijn door te geloven in, en een beroep te doen op Gods Zoon Jezus vergeven in onze fouten dingen. En ik zeg niet dat je maar 9x ongestraft kunt vloeken en de 10x gestraft zult worden. Maar waarom zou je God blijven uitdagen? Ik heb het dan niet over een vloek die per ongeluk uit je mond floept. Maar wel over een zeer bewuste vloek. Als Christen zul je jouw eeuwig leven zeer waarschijnlijk niet om verliezen, maar het zou best kunnen zijn dat je de gevolgen van jouw gevloek in dit leven zult moeten ondervinden. Je vraagt er immer zelf om.

Naar mijn mening is een (zelf)vervloeking niet alleen iets met Gvd, maar ook iets als ‘dat kan ik toch niet, daar ben ik niet goed genoeg voor, kijk hem nou eens, ik hoop dat hij het heen en weer krijgt’ enz. Alle klagerij, kwaadsprekerij en verwensingen van God, jezelf en andere mensen. Beter spreek je goed over anderen. Zelfs als ze jou geen goed doen. Laat het oordeel bij God. Oordeel zelf niet. Als je goed spreekt zegen je in feite. Want een zegen uitspreken is hetzelfde als goede woorden uitspreken. Er ligt kracht in het uitspreken van woorden! Wees daarom meer bewust van wat je zegt. Of je nu in God gelooft of niet, probeer het eens om te zegenen in plaats van vloeken over jezelf en anderen. Hou dat 3 maanden vol en kijk dan eens hoe het jouw leven ten positieve heeft veranderd.

Zelf heb ik heel veel gevloekt. Wist ik veel! Aan de ene kant vond ik het wel stoer, aan de andere kant had ik het best wel moeilijk in mijn jeugd. Ik heb God heel bewust vervloekt en mensen en mijzelf ook. Toen ik tot bekering kwam in 1999 was ik mij dat zeer bewust! Wat is God mij genadig geweest! Als iemand op die manier en zo vaak tegen mij te keer was gegaan had ik die zéker zijn zin gegeven en ten gronde gericht. Maar God is vergevend en geduldig door het offer van Zijn zoon Jezus. Hij heeft mij hart veranderd. Ik heb mij bekeerd en vergeving gevraagd. Met Pasen 2000 ben ik gedoopt en schoongewassen. Wat een God is Hij!!! Daarna is het sporadisch nog wel eens gebeurd maar ik leef met Jezus.

Als jij je bewust bent van de impact en gevolgen van vloeken en er eens met iemand of mij over wilt praten kan dat altijd. Ook als je wilt dat we voor jou bidden om vervloekingen die je zelf hebt uitgesproken, of anderen over jou, te verbreken in Jezus naam.