Er is een prachtige toekomst

In roerige tijden zoals nu met alle maatregelen tegen het Corona virus en de gevolgen daarvan op onze levens en de economie, vragen veel mensen zich dit af; Waar gaat het heen, wat zal er gebeuren, hoe moet het verder?

Kijk, ik zou je heel graag willen bemoedigen met mijn positieve mindset dat het allemaal wel mee zal vallen, we hier wel weer uit zullen komen en dat het ook voordelen heeft. Dat de gevolgen van het virus niet alleen nadelen maar ook voordelen heeft is zeker waar en te onderbouwen, het overige echter niet. Maar wat zou dan wél kunnen gebeuren en hoe is dat de onderbouwen?

De Bijbel is hier namelijk heel duidelijk over. 66 verzamelde boeken die zijn opgesteld door zo’n 40 verschillende door God geïnspireerde schrijvers over 1500 jaar verdeeld. De Bijbel is daarmee 2000-3500 jaar oud. Zo’n 80% van de voorspellingen (profetieën) is al uitgekomen. Hoe groot is dan de kans dat de overige 20% eveneens uit zal komen? Daarmee is de Bijbel de meest betrouwbare bron om bovenstaande vragen te beantwoorden.

Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen grote aardbevingen, en nu hier dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen, en grote tekens van de hemel’ (Lucas 21:10, 11). “

Dit is een van de vele teksten in de Bijbel die onze huidige tijd zou kunnen beschrijven. Hongersnood is er in de rijke landen in verhouding tot de arme landen nauwelijks. Maar de economische gevolgen van Corona zou wel velen van ons kunnen treffen. Bovendien hebben vele ziekten ons al getroffen, maar nog nooit zo ernstig als deze. Natuurrampen zijn er eveneens meer dan ooit tevoren geweest. Zoals vele aardbevingen, tsunami’s, orkanen, vukanen enz. Oorlogen ook. Vooral ook burgeroorlogen, onderdrukking van volken en terrorisme. Het enige wat ik nog niet heb gezien zijn de tekens aan de hemel. Op andere plekken lezen we dat er moreel verval te zien zal zijn. Nou ja, kijk maar om je heen en oordeel zelf.

De Bijbel beschrijft deze dingen als de voorweeën van de nog veel grotere rampen die ons te wachten staan. Het zijn als het ware niet te missen waarschuwingen. Wanneer gaan die nog grotere rampen zoals o.a. in Bijbelboek Openbaring beschreven staan gebeuren? Dat weet niemand, ook daar is de Bijbel heel duidelijk over. Wat we om ons heen zien kan dus opgelost worden en we kunnen nog vele jaren vooruit. Of juist niet. Niemand weet het. Waarom zou onze Schepper ons willen waarschuwen voor wat er nog komen gaat?

Omdat Hij in Zijn oneindige liefde voor Zijn eigen creatie, Hij wil dat er niemand verloren gaat. (1 Tim. 2:4 ) En daarmee wordt bedoeld verloren gaan voor het eeuwige leven. Zijn belofte is dat een ieder die de naam van Zijn Zoon Jezus aanroept zal worden gered. (Han 2 17-21) Niet in dit leven per se, maar vooral in het eeuwige leven dat Hij zal schenken aan een ieder die daar zélf voor kiest.

Jezus komt ons halen voor dat de echte rampen beginnen.

Wij hoeven dat prachtige geschenk, die uitgestrekte hand van onze God alleen maar te aanvaarden. We hoeven en kunnen er zelf niets voor doen. Zijn belofte is, dat vóór de echte hel losbreekt op deze aarde, Jezus ons op komt halen. Eerst de doden die in leven hun hart voor Hem hebben geopend, en daarna de levenden. In een oogwenk. Wat een troost!

In het oude testament verlangde God dat het volk Israel die toen slaaf was in Egypte, het bloed van een lam aan de deurpost moest smeren als men wilde voorkomen door de dood te worden getroffen bij de laatste van een reeks grote rampen. Zijn belofte was om dit volk vervolgens naar het beloofde land te brengen. En dat heeft Hij gedaan! Het was een voorafschaduwing voor het bloed van het ware Lam, Jezus Christus, die Zichzelf opofferde om ons te redden en naar het beloofde land te brengen. Dat is het eeuwige leven samen met Hem.

Door Gods wonder niet gestorven tijdens ziekten en rampen en naar het beloofde land gebracht.

Waar gaat het heen? Naar de plek die Jezus voor ons heeft gebouwd, waar we mogen genieten van een eeuwig leven zonder honger, dorst, ziekte, pijn of dood.

Wat zal er gebeuren? Zie hierboven. En lees de uitgebreide versie in de Bijbel. Want er is nog véél meer.

Hoe moet het verder? Roep de naam van Jezus aan en vraag om je redding. Accepteer Zijn offer aan het het kruis als straf voor jouw fouten en Hij zal je voorzeker vergeven en eeuwig leven schenken. Dan mag je leven in de zekerheid dat wat er ook gebeurt om je heen en met jou, jij de zekerheid hebt van Zijn belofte.

Een ieder die de naam van Jezus aanroept zal worden gered

Wat een onbegrijpelijke liefde! Wat een prachtige troost in alles wat je overkomen kan! Het leven kan keihard zijn, maar God is Goed en vol liefde. Hij houdt zielsveel voor jou! Lees vooral psalm 91 eens.

Wil je hierover praten? Meer uitleg? Bel of mail me, ik sta graag voor je klaar.