mozes

De Bijbel spreekt over de tien geboden. Een belangrijk gebod is dat je geen afgoden mag vereren. Dat ligt helemaal in lijn met de samenvatting van alle aanwijzingen die de Here God geeft: ‘Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf’.  God liefhebben doe je immers niet door naar andere goden te kijken. Dat is hetzelfde als dat ik al te veel aandacht zou geven aan andere vrouwen, dat zou mijn echtgenote Thea beslist niet fijn vinden. Zij heeft terecht recht op mijn volle aandacht. Echter niet omdat het moet, maar omdat ik uit liefde voor haar dat zo wil. Liefde laat zich niet dwingen. En áls je het zou dwingen zou het voor beide partijen niet fijn zijn. In wezen is het gebod dan ook bedoeld om vrijwillig te doen, uit liefde voor God.

Desondanks zijn er vele verleidingen die ons van God af kunnen houden. Net als dat we in ons huwelijk vele verleidingen kunnen hebben. En als dat zo is kun je die maar beter vermijden en bovendien de volle focus op je eigen partner blijven houden. Zo werkt dat ook in onze relatie met de Here God. Focus op Hem, Hem op de eerste plaats zetten en aandacht geven en alles wat je daarvan af kan leiden vermijden.

1e plaats

Dat is een kwestie van regelmatig bidden, Bijbel lezen en Hem steeds in gedachten hebben. Een levende relatie met de levende God opbouwen en verdiepen.

Afleiding vermijden

De lijst van wat je af kan leiden is eindeloos. De Bijbel zelf beschrijft een beeld dat je vereert bijvoorbeeld. Ik heb dat bij Hindoestanen thuis zelf gezien. Een kamer vol diverse beelden, zoals een Boeddhabeeld dat we over al in winkels, huiskamer en tuinen ook wel zien bijvoorbeeld. Uiteraard is zo’n beeld levenloos, het gaat waar zo’n beeld voor staat en dat je ervoor knielt en aanbidt. Een afgod is iets wat God van de eerste plaats verdrijft, zoals een popidool, een hobby, je werk, TV, smartphone of internet. Wat beHeerst jouw leven…? Je mag best een hobby hebben of leuk gebruik maken van Facebook, het wordt pas gevaarlijk als je niet meer zonder kunt, of er heel veel tijd aan besteedt. Er is een simpele methode om uit te vinden hoe dit bij jou zit. Ga eens een week ‘vasten’.  Niet door niet te eten, maar door een week geen Facebook te gebruiken of de TV uit te laten bijvoorbeeld. Als jou dit heel veel moeite kost, wat zegt dat je dan? Deze afleidingen beïnvloeden jouw denken waarbij je jezelf kan afvragen in hoeverre dat bijdraagt aan jouw relatie met God. En in hoeverre dat bijdraagt aan een gelukkig en succesvol leven.

Denkbeeld & liefhebberij

thought

Een afgod waar je misschien niet snel aan denkt is jouw gedachte. Een ander woord voor gedachte is denkbeeld. Als jouw gedachten vervuld worden door voetbal bijvoorbeeld, neemt voetbal niet alleen een belangrijke, maar misschien wel dé 1e plaats in jouw leven. Dan beheerst dit ‘denkbeeld‘ jou en is God van de eerste plaats verdrongen. Er is niets tegen voetbal als ‘liefhebberij’ zolang het je niet beheerst. Let wel op het woord ‘liefhebberij’. Dat wijst erop dat je iets liefhebt en datgene is in dit voorbeeld iets anders dan God en je medemens. Jouw denkbeeld kan een afgod zijn. Een denkbeeld ontstaat door de input van jouw denken. Let daarom op die input, wat jij in jouw hoofd toelaat, daar ligt de oorsprong en oorzaak van deze mogelijke afgoderij.

Denkbeeld en God

Nog een afgod ligt verscholen in ons ‘denkbeeld‘ over God.  In de 10 geboden staat dat we geen beeld mogen maken van God. Logisch ook, want welk beeld zou Zijn grootsheid kunnen verbeelden?! Dat is onmogelijk, bovendien, als je het dan toch doet, bestaat het gevaar dat je dat beeld of afbeelding zélf gaat aanbidden. God is groots en veelbetekenend, desondanks proberen we ons er een beeld van te vormen. Toch weer een beeld dus… Welk beeld heb jij van God? Vraag het 100 mensen, Christen of niet, je krijgt 100 verschillenden antwoorden.  Wie heeft dan het juiste? Of zou de optelling ervan een beter beeld geven? Waarom zouden we proberen God’s grootsheid te beperken tot één beeld, één beschrijving? Terwijl de Bijbel honderden beschrijvingen en namen aan de Here God geeft. Beter kijken we niet te eenzijdig zoals de Here Jezus, zoon van God, een goed beeld geeft van de veelzijdige en grootse God. De Schepping geeft een beeld van wie God is. Ook wij als mensen, allemaal uniek, zien er allemaal anders uit, geven een veelzijdig beeld van wie God is.

Relatie

Dat brengt me terug op de relatie. Geen (denk)beeld in wat voor vorm dan ook, volstaat. Richt je op de relatie met de levende God Almachtig. Draag Hem in jouw hart en voed jezelf met Hem door jouw gedachten door en met Hem te vullen.