Een boodschap van waarschuwing en hoop

Toekomsyt

Niemand die ons de toekomst kan vertellen, of…

Het lijkt me verstandig om, voordat je iets van iemand aanneemt, eerst onderzoekt wat die persoon in het verleden heeft gezegd. Zijn diens voorspellingen uitgekomen of niet? Ik ken in ieder geval geen enkele betrouwbare voorspeller. Ik herinner me wel dat volgens sommigen in 2000 de wereld zou vergaan omdat de computers op hol zouden slaan. En in 2012 zou de wereld vergaan omdat de Maja kalender daar stopt. Er zijn toen serieus honderden rijken in een of ander dorp in een grot gaan wonen om het einde der tijden te kunnen overleven.

Zo zijn er vast en zeker veel meer voorbeelden te noemen waar de voorspellers er naast hebben gezeten. Talloze sektes waar mensen alles wat ze bezaten weg hadden gedaan omdat de wereld toch zou vergaan. Vaak zijn er veel volgelingen te vinden voor dergelijke lieden. Zelfs als zij in het verleden geen enkele voorspelling goed hadden. Gebruik dan toch je verstand ajb. Als men niet tenminste een aantal bewijzen kan geven van hun vermogen de toekomst te voorspellen, waarom dan de volgende voorspelling tóch serieus nemen?

Wat zegt de Bijbel over de toekomst?

De Bijbel is een verzameling van 66 boeken, geschreven door ca. 40 schrijvers binnen een periode van zo’n 1500 jaar. De eerste schrijver is Mozes van ca. 1450 VC en de laatste is Johannes van ca. 90 NC. Hoe wonderlijk is het alleen al dat al deze boeken tóch één verhaallijn vormen? Door zoveel schrijvers met verschillende achtergronden en over zo’n lange tijdsperiode. Het kán niet anders of deze verzameling is geregisseerd door één enkele Persoon. De Heilige Geest van God.

Veel Bijbelboeken zijn geschreven door profeten. Mensen die namens God spraken en ook veel voorzeggingen deden over de toepkomst. De oudste profetieën zijn dus al ca. 3500 jaar oud. Bijna een kwart van de alle Bijbelteksten bevat profetieën. Zo’n 80% daarvan is al uitgekomen!!! Denk alleen al aan het ondenkbare feit dat nadat de Romeinen in 70 NC Jeruzalem hebben platgebrand en uitgemoord, de rest van Israël en Juda is gevlucht. Daarom vind je Joden over de hele wereld. Wie had ooit gedacht dat 1878 jaar later, in 1948 de staat Israël weer werd opgericht? Hun taal en cultuur is gebleven ondanks dat ze eeuwen lang in andere culturen over de wereld hebben gewoond.

Bijbelse voorzeggingen over de toekomst zijn tot op heden 100% betrouwbaar gebleken. Verleden, heden en toekomst kunnen we in de Bijbel vinden. Letterlijk tot in details. De resterende 20% van die profetieën gaat voor een groot deel over onze tijd. Voor mij als gelovige én onderbouwd door vele feiten is het 100% zeker dat de overige voorzeggingen eveneens zullen uitkomen.

 

Zegt de Bijbel iets over wanneer de aarde vergaat?

Jazeker! Maar dat is een heel groot verhaal dat bestaat uit honderden details. Om dit in grote lijnen duidelijk te maken moeten we eerst terug in de tijd.  Gebaseerd op de genealogische gegevens in de Bijbel kunnen we zeggen dat de mens 5781 jaar geleden is geschapen door God. Adam en Eva leefden in het paradijs. Zij kregen een vrije wil, want wat is hun liefde voor hun Schepper waard wanneer dit zou zijn opgedrongen? Vanuit die vrije keuze wilden zij kennis van goed en kwaad hebben en overtraden Gods regels. Vervolgens werden ze het paradijs uitgezet. De aarde werd bevolkt door mensen die God veel verdriet deden waarna God besloot Zijn schepping te grotendeels te vernietigen door de aarde onder water te zetten. Slechts Noah en zijn gezin overleefden dit. Wil je overigens buiten Bijbelse bewijzen over de zondvloed, google dan eens op Dr. Dino.

Nog steeds had de mens de keus tussen goed en kwaad en ondanks hun lessen uit het verleden, duurde niet lang of het ging weer mis. De mensen deden God opnieuw veel verdriet met hun onbeschaamde gedrag. De meeste, honderden profetieën gaan over de geboorte en het leven van Jezus. Deze werden in het jaar 0, 2020 jaar geleden, vervuld door de geboorte van Jezus uit de maagd Maria. Wonderlijk? Veel minder dan het wonder van de gehele schepping van hemel, sterren en aarde en al het leven. Jezus is de Zoon van God, geboren uit een mens is Hij zowel mens als God. Ook dat is wonderlijk en moeilijk te begrijpen. Maar wel heel logisch. Aan de ene kant denken wij met ons, t.o.v. de Schepper, zeer beperkte verstand driedimensionaal. Wij plaatsen alles graag in de ons bekende vakjes en denken dan in óf dit óf dat. Dat is ons beperkte perspectief. Maar vanuit de Almachtige God perspectief is álles mogelijk.

Jezus liet zich vrijwillig doden aan het kruis. Daarmee betaalde hij voor ons de straf die wij verdienen voor onze misstappen. Tijdens Zijn leven deed hij o.a. onderwijs en vele wonderen én profetieën. Deze werden door Zijn volgelingen opgeschreven. Drie dagen na Zijn dood werd Hij weer levend en daar zijn honderden getuigen van geweest. Na een korte tijd verliet Hij de aarde om bij God in de hemel te wonen. Daarna stuurde Hij ons de Heilige Geest die sindsdien in elke Christen woont. Wij zijn met God en elkaar verbonden door Zijn Geest. Door die Geest kunnen we Gods woord, de Bijbel, en Hemzelf enigszins begrijpen.

 

Wat zeggen de profeten en Jezus over de toekomst?

Nogmaals, in grote lijnen, want er zijn vele Bijbelteksten en talloze studies, preken, boeken en meningen over te vinden.

Jezus zal terugkomen naar de aarde en de Christenen ophalen

Uiteraard vragen Zijn volgelingen wanneer dat zal gaan gebeuren. Maar Jezus weet het niet. Dat weet alleen God de Vader. Wel geeft Hij aanwijzingen. Zoals je een bevalling kunt zien aankomen door de weeën, zo kun je aan de weeën van aarde zien dat Jezus terugkomt. Hij noemde onder andere:

  • Natuurrampen

Aardbevingen zijn dagelijkse kost en nemen toe in heftigheid en frequentie. Zelfs in Nederland. Tsunami’s waar we voorheen nooit van gehoord hebben. Grote bosbranden in USA, Brazilië en Australië, verwoestende orkanen, watersnood, droogtes en honger, vulkaanuitbarstingen, vervuiling van grond, water en lucht enz. enz. De ernst en aantallen nemen jaarlijks toe.

  • Oorlogen en conflicten

In ca. 60 landen is er oorlog. 1 op de 5 kinderen leeft in een oorlogsgebied. Conflicten zijn er welhaast overal wel. Denk alleen al aan de aanslagen door moslimextremisten en andere fanatieke gelovigen van verschillende godsdiensten. En de vreselijke armoede in de wereld veroorzaakt niet alleen lijden maar ook wetteloosheid en conflicten. Wij in Nederland hebben het beter dan 97% van de wereld!

  • Wetteloosheid, verval van normen en waarden

Alles moet kunnen tegenwoordig, veel is zelfs wettelijk toegestaan. We kijken nauwelijks meer ergens van op. De vreselijkste dingen in het dagelijkse nieuws schokken ons nauwelijks meer. Het gebeurt zó vaak en zó gruwelijk, dat we er aan gewend zijn geraakt. Geweld, zedeloosheid, respectloos. Veel zware vloeken in TV programma’s, films en zélfs een grote toename daarvan in kinderboeken!!! Vreemdgaan wordt aangemoedigd en er zijn zelfs diverse apps voor ontwikkeld. Een echtscheiding is heel normaal en betreft al een meerderheid.

  • Ziekten

Er komen steeds meer ziekten bij waar we nooit eerder van hebben gehoord en die een grote impact hebben. De pest heerste vroeger over een groot deel van de wereld. Maar corona is de eerste ziekte die de hele wereld treft op een manier zoals nooit eerder, met lockdowns en mondkapjes… Bovendien drijft het ons uit elkaar. Het vergroot de afstand tussen mensen. Kerkdiensten waar wij willen zingen en mensen de handen opleggen, een Bijbelse opdracht, kan nauwelijks nog.

Kanker, hart en vaatziekten, obesitas, sars, tropische ziekten enz. En dan nog allergieën. Het lijkt wel of iedereen wel ergens een allergie voor heeft. Ook hier zien we dat aantallen, frequentie en impact toeneemt.

  • Opkomst vele valse profeten

Wie of wat kun je tegenwoordig nog geloven? Media spreken elkaar tegen. De duizenden religies eveneens.

  • Christen vervolging

In steeds meer landen worden Christenen aangevallen, vervolgd en onderdrukt. Zelfs in Nederland kun je je Christelijke signatuur maar beter niet publiekelijk tonen en is niet alles meer mogelijk zoals voorheen.

  • Christenen die van hun geloof afvallen

Dit is een logisch gevolg van al de vorige weeën. Men gaat twijfelen, wordt angstig en wil onderdrukking voorkomen. Of gaan mee met de niet Christelijke massa. Ook in Nederland daalde het aantal christenen van 74% in 1975 tot 42% in 2018. Van een meerderheid naar een minderheid.

Oordeel zelf; worden deze al deze barensweeën in de wereld steeds heftiger of niet? Wanneer denk je zelf dat we het punt bereiken dat God gaat ingrijpen?

Jezus komt ons ophalen 

Jezus komt terug naar de aarde.  Echter, Zijn voeten zullen de planeet niet raken. Dat is zeker en duidelijk beschreven. Maar we weten niet wanneer. Maar het zou weleens heel snel kunnen gebeuren. Het enige dat we over dat moment weten is dat de weeën Zijn komst aankondigen en dat dit moment heel onverwachts zal zijn. Eerst worden de doden opgewekt die in Christus hebben geloofd tijdens hun leven. Zij en Jezus ontmoeten elkaar ergens in de lucht. Daarna zullen in een oogwenk alle levende Christenen daaraan worden toegevoegd. Vervolgens zullen allen door Jezus naar de hemel worden meegenomen. Wat een prachtige, hoopvolle belofte! Ik kijk er naar uit. Want dan hoef ik niet te sterven en kan ik tóch bij Hem in de hemel komen en hoeven wij de volgende 7 jaar niet mee te maken…

 

De antichrist 

Nadat de Christenen zijn opgehaald lijkt het me logisch dat er totale paniek en chaos zal uitbreken op aarde. Er zal iemand opstaan die hier handig gebruik van gaat maken. De antichrist. Iemand die zich voordoet als de Godheid en de wereldheerser zal worden. 1 wereldregering, 1 munt en de achterblijvers zullen een teken moeten dragen op hun voorhoofd of rechterhand. Het teken van het beest en zijn getal is 666.

In Jeruzalem zal de tempel worden herbouwd met zijn toestemming. Maar na 3,5 jaar komt de aap uit de mouw en wil hij aanbeden worden met zijn afbeelding in de tempel. De Joden die door de antichrist zijn misleid zullen dit absoluut niet tolereren. Dan komt er een wereldbrand als nooit tevoren. Lees het laatste Bijbelboek ‘openbaring’ en zie welke rampen er allemaal zullen komen waarbij naar schatting 75% van de wereldbevolking op een gruwelijke wijze zal sterven.

Degenen doe overleven en alsnog zullen gaan geloven in Jezus zullen worden onthoofd als ze hun geloof niet afzweren. Bovendien kunnen ze zonder dat teken van het beest niets kopen of verkopen. Het zullen er dus niet veel zijn die deze barre omstandigheden zullen overleven.

 

Jezus komt met ons allen terug naar de aarde in Jeruzalem en vestigt het 1000 jarige vrederijk

Exact 7 jaar na ons verblijf in de hemel komen we met Koning Jezus terug naar de aarde. In een nieuw lichaam, dat geen honger of dorst of verdriet meer zal kennen. We landen in Jeruzalem en gaan onder Koning Jezus over de wereld regeren over alle mensen die nog over zijn. Deze periode zal 1000 jaar duren. We noemen dit het 1000 jarige vrederijk. Wat zal dat een bijzondere tijd zijn! Het is vrede omdat de duivel zal zijn opgesloten en omdat Jezus, Zélf fysiek hier aanwezig, regeert. We gaan regeren en weer op aarde leven mensen. Of dacht je dat je de eeuwigheid harpje zou gaan spelen op een wolkje in de hemel?! Je zou je doorvervelen toch? En dat past toch helemaal niet in het oorspronkelijke plan van de schepping zoals in Genesis beschreven? Daar staat toch al een duidelijke taak voor ons hier op aarde beschreven?

Gaan we harpje spelen?

Na deze 1000 jaar komt de eindtijd én het nieuwe begin

Na afloop van deze 1000 jaar wordt de duivel losgelaten. Hij zal een deel van de mensheid weten uit te lokken tot een oorlog tussen goed en kwaad. Dit is de allerlaatste kans die God ons geeft om te kiezen. Satan verzamelt zijn troepen van afvallige gelovigen en niet gelovigen bij Armageddon in Israël en trekt op naar Jeruzalem om te strijden tegen Koning Jezus. Uiteraard verliest hij dat en wordt in de hel geworpen. Let wel. De duivel heerst niet over de hel. De hel is eerst en vooral als strafoord en gevangenis voor de duivel bestemd.

Jezus zal de mensen scheiden in gelovigen en niet gelovigen. De niet gelovigen worden in dezelfde hel geworpen. Zij hebben alle kans gehad, maar desondanks gekozen om tegen Jezus te vechten. De aarde is bezoedeld en vervuild. God schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In dit nieuwe paradijs mogen alle Christenen voor eeuwig leven!

Exact zoals God het in het begin bedoeld heeft. Maar nu niet met 2 mensen, maar met vele mensen die uit vrije wil voor Hem gekozen hebben. Imperfecte mensen die door hun beroep op Jezus offer perfect zijn verklaard. Zij kunnen niet meer verleid worden. Wij zullen leven in het nieuwe paradijs. Wat een geweldig vooruitzicht! Ik zeg: ‘dank u Jezus!’ Onverdiend maar dankzij Uw genade en onfeilbare liefde.

Het nieuwe paradijs

God schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde