true

Word jij nog geraakt door de gebeurtenissen in de wereld?

Er gebeurt zo veel, dat als ik opsta niet denk óf er weer iets heel ergs is gebeurd, maar wat en waar. Het kleinere leed lijkt me daarbij steeds minder te raken, het wordt overspoeld door veel wredere en grote zaken zoals terroristen en machtsgrepen. Het gevaar daarvan is, dat we het kleiner leed min of meer als ‘gewoon’ zien, of erger nog, accepteren als de ‘standaard’. Toch, ook die grote nare dingen beginnen eerst klein. Met kleine misdaad. En dat begint eerst in onze gedachten. Hoe jij denkt is daarom héél belangrijk om te bewaken. En denk nou niet dat jij jouw gedachten wél onder controle hebt en dat zulke dingen jou niet zullen overkomen a.j.b. In mijn vrijwilligerswerk in de gevangenis kom ik ze namelijk zat tegen; mensen die meenden dat het hun niet zou overkomen, dat ze het wel in de hand hadden, of dat het allemaal wel meeviel.

Jouw gedachten worden op hun beurt beïnvloedt door je input. Je stopt er gedachten in en er komen daden uit. Wat je er instopt zal er uitkomen. We menen vaak dat onze gedachten van onszelf zijn, maar is dat wel zo? Ook jij wordt beïnvloedt door wat het nieuws jou brengt, wat je op Facebook leest, in TV programma’s ziet en opneemt van de mensen met wie je omgaat. Soms zie ik zulke tegenstrijdige berichten in de media, dat ik me echt afvraag; ‘wat is de waarheid’? Wie liegt er en wie spreekt de waarheid? Overigens kan iemand oprecht menen de waarheid te spreken terwijl hij het tóch verkeerd heeft. Dat kan als hij verkeerd geïnformeerd is, of de leugen niet doorheeft. Ik zag pas weer eens zo’n indrukwekkend programma van Dynamo. Een soort illusionist, goochelaar of hoe je hem ook wilt noemen. Je kijkt er naar, ziet iets wat het normale goochelwerk vér te boven gaat, iets ongelofelijks, en tóch weet je dat dit ergens een hele knappe truc moet zijn.  Conclusie: zelfs van wat je met je eigen ogen ziet is nog maar de vraag of het waar is of niet.

Wat is waar, wat is er nu écht gebeurd? Hoe zit het leven nu werkelijk in elkaar? Wat is een complot en wat niet. In die onzekerheid houd ik me zelf graag vast aan iets wat voor mij de waarheid is. Dat is dat God de Vader deze wereld heeft geschapen met mensen die Hij een vrije wil heeft gegeven. Dat die mensen met hun vrije wil zowel goede als slechte dingen zouden doen. En als zij van hun Schepper zouden houden, dat uit vrije wil moest zijn. Dat wat zij verkeerd deden met goede daden nooit goedgemaakt zou kunnen worden. Daarom was Gods enige Zoon bereid Zijn leven vrijwillig te geven. In plaats van de doodstraf die we zelf verdiend hebben. Doodstraf klinkt zwaar, zeker als je meent dat je die niet verdiend hebt. Maar voor een Heilige en Rechtvaardige God is elke fout er al een te veel. Kleine fouten kunnen grote gevolgen hebben. Grote misdaad begint altijd klein. God houdt van al Zijn kinderen, of ze nu goed doen of kwaad. Jij houdt toch ook van je kinderen, ook als ze weleens wat fout doen? Het zijn nou eenmaal je kinderen. Zo houdt God ook van jou! Daarom biedt Hij jou vergeving aan, wat je ook fout gedaan hebt of doet. Voor die vergeving hoef je maar één ding te doen en dat is accepteren dat de Here Jezus, de Zoon van God is, die jouw straf op zich heeft genomen.

Als je dat gelooft zul je zelf eeuwig mogen leven. (1 jJohannes 5 vers 11) Want na je dood zul je net als Gods Zoon Jezus na Zijn dood aan het kruis mogen opstaan. Ik geloof dat God zijn lering en instructies door zo’n 40 mensen in een periode van bijna 1500 jaar heeft laten opschrijven. Die geschriften bij elkaar noemen wij de Bijbel. Wat daar staat is mijn waarheid, mijn richtlijn in een wereld van onwaarheid. Al die Bijbelverhalen sluiten naadloos op elkaar aan, ondanks de verschillende schrijvers en tijdsperioden. Vele voorspellingen zijn al uitgekomen. De Bijbel heeft zichzelf bewezen. Dat geeft houvast.

Die zekerheid merk ik in mijn leven want ik dien een levende God. Ik merk, voel en weet dat dit de waarheid is. Wij Christenen vallen nogal eens over elkaar heen in discussie over de uitleg van de Bijbel. Op die manier ontstaan er verschillende stromingen of kerken. Desondanks is de Bijbel zélf mijn waarheid. Deze waarheid geeft mij hoop voor deze wereld. Want alles wat er nu gebeurt staat er ook in. Je kunt de Bijbel zo langs de krant leggen. Duizenden jaren geleden was het al voorspeld en opgeschreven, als een waarschuwing voor ons, dat de wereld ten onder zal gaan aan onze hebzucht en egoïsme. Egoïsme staat recht tegenover Gods waarden, die ook de onze zouden moeten zijn, zoals liefde. Er staat geschreven dat God in zal grijpen, Zijn Zoon Jezus zal naar de aarde komen om een een einde te maken aan alle ellende op deze aarde. Hij wacht nog zodat nog veel mensen de kans zullen krijgen in Hem te geloven. De Bijbel spreekt over nog veel meer hongersnoden, oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen en een toenemend verschil tussen arm en rijk. Maar Jezus zál dat beëindigen en er zál vrede komen brengen.

Die vrede en zekerheid van eeuwig leven kun je nú al ontvangen van Hem. Simpelweg door je hart te openen voor Hem. Ook als je nog niet gelooft en deze waarheid wilt onderzoeken. Vraag dan aan de Here Jezus om het jou duidelijk te maken. Gewoon oprecht vragend, bidden is geen poespas, God hoort je heus wel want Hij is almachtig. Als jij niet in God gelooft en gelijk hebt, gebeurt er niets. Kán er toch ook niets gebeuren? Dus kun je het gerust aan Hem vragen. Maar als het wél zo is dat God bestaat, zal God het je duidelijk maken. God houdt zo veel van jou, en wil jou zó graag Zijn vrede en het eeuwige leven schenken, dat Hij zich aan jou zal bekendmaken. Dan weet jij in deze onzekere wereld zeker of Hij wel of niet bestaat. Denk je eens in, als Hij wél bestaat, dan heb je hoop voor nu en de toekomst. Dan heb je houvast en waarheid. Durf je het aan?

www.waaromjezus.biz