Dit staat wel 365x in de Bijbel. Op verschillende plaatsen en verschillende contexten. Je zou kunnen zeggen; voor elke dag weer opnieuw een bemoediging. Deze dagelijkse bemoediging is kennelijk hard nodig, vandaar dat het zó vaak herhaald wordt. Verder is het een Bijbels principe dat als iets herhaald wordt, het de belangrijkheid onderstreept. Het spreekt aan, zéker in een tijd als nu waarin de wereld nog nooit zulke ingrijpende zaken heeft meemaakt. Virus besmettingen, ziekte, doden, huisarrest, beperking vrijheden, economische afremming en dat voor de hele wereld bevolking!

Wees niet bang

Niet bang zijn is dan wel een prachtige bemoediging, toch kun je wel degelijk geraakt worden door angst. Angst voor wat jou en je geliefden kan overkomen, angst voor de gevolgen en hoe het verder moet.

Een belangrijk principe hoe je met zulke zaken om kunt gaan, is bewuster gebruik te maken van je focus. Want dat waar jij je focus richt, krijgt energie. Dit zit zo. Jouw RAS filter in je hoofd bepaalt wat jouw onderbewustzijn doorgeeft aan jouw bewustzijn. Je onderbewustzijn krijgt miljoenen signalen per seconde binnen. Je zou kortsluiting krijgen als je dat alles bewust was. Vanuit je onderbewustzijn doe je allerlei zaken onbewust. Zoals ademhalen, spijsvertering, maar ook dingen als aan tafel dezelfde plek innemen, je wassen op dezelfde routine, kortom steeds dingen doen vanuit een automatisme.

Je onderbewustzijn pikt in feite alles om je heen op, maar je RAS filter geeft het meeste niet door. Behalve wat je belangrijk vind. Zo kan het zijn dat als je zwanger bent het wel lijkt alsof iederéén zwanger is. Of als je een bepaalde auto wilt kopen lijkt het wel of er plotseling heel veel van rijden. Dat komt doordat jouw RAS filter dergelijke dingen gaat doorgeven. Zo is het ook met angst. Bijvoorbeeld voor het Corona virus, of de mogelijke nare economische gevolgen daarvan. Als dat jouw bewuste gedachten beheerst, dan is dát precies wat jou RAS filter gaat doorgeven. Je gaat die angst dan steeds meer zien. Het wordt dan als het ware jóuw waarheid, jouw realiteit. Terwijl een persoon die zijn RAS filter anders heeft ingesteld een hele andere waarheid ziet.

Beiden maken hetzelfde mee, de vraag is alleen wie van de twee een fijner leven heeft. De pessimist of de optimist? De realiteit om je heen verandert er niet door, maar wel jou perspectief. Daardoor verandert jouw waarheid. En daarmee verandert zelfs jouw eigen realiteit.

De medaille heeft 2 kanten

Nu is het geen wetmatigheid maar een principe, want er spelen nog veel meer factoren mee. Daarom is het zo, dat je ofwel je kans vergroot dat jouw angst waarheid wordt, ofwel je kans vergroot dat je optimisme bewaarheid wordt. Ofwel, kies je voor de slachtofferrol, om de eeuwige pechvogel te zijn? Of de geluksvogel die dan vaak die onwaarschijnlijke meevaller wéér heeft? In plaats van je te laten grijpen door de angst die vervolgens steeds groter wordt, richt je beter je focus op zaken die je wél wenselijk acht. En zelfs in Coronatijd zijn er nog heel veel mooie dingen mogelijk. Zelf geniet ik enorm van een wat rustiger tempo, mij herbezinnen op wat ik wil en het leven. De prachtige lente met geweldig mooi weer.

En zakelijk? Een ding is zeker. De wereld zal in rap tempo veranderen. Het is herhaaldelijk bewezen dat diegenen die zich het snelst aanpassen het beste overleven, ja zelfs kunnen opbloeien daardoor. Wat we niet kunnen beïnvloeden dat kan je frustreren of omarmen als kansrijk. Wéér heb je hier een keuze hoe je met jouw onvermijdelijke omstandigheden kunt omgaan. Ja, ik zie wel degelijk de nare realiteit. En natuurlijk neem ik voorzorgmaatregelen. Maar ik weiger in een kramp te leven. Ik maak er het beste van en kijk hoe ik deze omstandigheid zelfs kan benutten.

Terug naar de Bijbel nu. Ik wil je wijzen op 2 Tim.1: ‘God heeft ons niet gegeven een Geest van Lafhartigheid, maar een Geest van kracht, en van liefde en van een gezond verstand.’

De Heilige Geest is aan jou gegeven.

Een ieder die oprecht kan zeggen dat Jezus (jouw) Heer is, heeft de Heilige Geest ontvangen. Dit is wat de Bijbel ons zegt. Zeg het maar eens hardop, vanuit je hart: ‘Jezus is (mijn) Heer.’ Als je dit kunt, is dit tevens een van de bewijzen dat de Heilige Geest in jou woont. God zélf! En Hij die in jou is, is veel groter dan hij die in de wereld is. Ofwel; het kwaad is al overwonnen door God. Dat staat vast. De duivel kent zijn toekomst! God is véél groter dan welk kwaad dan ook. Overdenk eens want dit voor jou betekent als je dat God in jou woont nu eens werkelijk zou accepteren. Want kan er dan eigenlijk gebeuren? Ga staan op die waarheid. Ga staan in de Heilige Geest autoriteit! Laat dát jouw focus zijn in plaats van angst voor wat dan ook.

Wat geeft de Heilige Geest jou volgens alleen al deze tekst in 2 Tim. 1? Geen lafhartigheid dus, want de houding van een Christen zou moedig moeten zijn, gebaseerd op en voortkomend uit zijn relatie met de God die in hem woont. Focus op jouw vertrouwen op Hem. En liefde, voor God en de mensheid. En gebruik je gezonde verstand. Je zou je door je gevoelens en emotie kunnen laten overmannen, daarom, gebruik je gezonde verstand. Bijvoorbeeld door te relativeren en veiligheidsmaatregelen te nemen. En je gezonde verstand bewust in te zetten om je ook in deze situatie te handhaven.

Je kúnt hier zelfs stérker uitkomen!

Focus op de Heer: ‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulpMijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft.’ Psalm 121:1-2

Focus op God