King Salomo

Het liep slecht af met de meest wijze man die ooit op aarde heeft geleefd en ooit leven zal; Koning Salomo. Ik vraag me af hoe dit mogelijk was. De feiten zijn dat deze koning heel veel dingen deed die bij de wet verboden waren. Zoals o.a. het trouwen van een buitenlandse (Egyptische) vrouw. Hij wilde met dat huwelijk een verbond met Egypte sluiten. Maar was zijn verbond met God niet goed genoeg soms? Hij nam nog veel meer (bij)vrouwen, wel bijna 1000. Uiteindelijk gebeurde er precies wat de Bijbel al eerder voorspelde wat er zou gebeuren bij het overtreden van de wet; Salomo ging de gebruiken van sommige van die vrouwen overnemen en verviel in afgoderij. Dat was het einde van wat zo mooi had kunnen zijn.

Hij kon dat niet uit domheid hebben gedaan, omdat hij de meest wijze man ooit was. Zijn profeten en adviseurs hebben hem beslist ook gewaarschuwd. Hoe kon het dan gebeuren? Heb jij een idee? Geef je mening ajb als reactie op deze blog.

Zelf denk ik het volgende. Het deed niet alleen allerlei zaken die hem verboden waren. Het was veel meer een verkeerde state of mind/heart.  Zo begon hij al na de bouw van de tempel voor God, die na 7 jaar af was, aan een nieuw paleis voor zichzelf, daar bouwde hij 3 jaar langer aan… Ik denk dat zijn machtspositie hem te pakken nam. Ondanks dat toonde God heel veel geduld. Dat is heel opmerkelijk want als de Heer ergens een hekel aan heeft, dan is het wel aan hoogmoed. Salomo voelde zich kennelijk ver verheven boven de wet, moraal en verbond met God. Niet uit domheid, maar uit hoogmoed. Dat heeft hem uiteindelijk ten val gebracht.

In de ruim 30 jaar dat ik mensen coach en train heb ik dit heel vaak gezien. Je moet vanwege alle verleidingen wel heel sterk zijn om succes en macht aan te kunnen. Bovendien trekt de zucht naar méér macht hard aan mensen. Macht is de overtreffende trap van geld, sex en succes. Als deze laatste factoren in enige mate zijn bereikt, wil men vaak meer en meer, wat mogelijk is door een machtspositie. Het is uitermate moeilijk om macht op een juiste, eerlijke manier te blijven gebruiken. Veel machtshebbers misbruiken hun positie. Zo worden landbestuurders dictators die de grondwet aanpassen en anderen beperken om zelf langer aan de macht te blijven bijvoorbeeld. Policiti, leger, politie en andere overheden kunnen hun macht evengoed misbruiken, dat is inmiddels dagelijks wel in het nieuws te zien. Ook in het bedrijfsleven zie je ‘politiek spel’ om hogerop te komen. Ellebogen, slijmerij, omkoping en bedreiging worden daartoe ingezet. Niet bij iedereen gelukkig, maar bij sommigen. Het verbaasd me amper meer, moet ik bekennen, als ik dan weer eens een beroemde naam zie van een persoon die op die manier de fout is ingegaan. Overigens gaat het in 95% van de gevallen om mannen. Persoonlijk ben ik ook weleens aan de kant geduwd door dit soort lieden. Wat ben ik dan blij dat ik Christen ben en aan dat machtsspel niet hoef mee te doen. Ik dien de Allerhoogste. Hij heeft uiteindelijk het laatste woord. En die hoogmoedige machtswellustelingen? Daar hoeven we niet jaloers op te zijn. Bij velen komen hun kwade praktijken toch wel uit, en is hun privé leven een puinhoop. Bovendien kunnen zij nooit echt relaxen want  zij moeten altijd alert zijn om hun positie niet te verliezen. Ik heb eerder medelijden met dat soort lieden. Het is belangrijk voor hen te bidden.

Wat wil jij de wereld nalaten? Hoe wil jij herinnerd worden door mensen en door onze Schepper? 

En Salomo, wat zegt hij er uiteindelijk van? Aan het eind van zijn leven concludeert hij in al zijn wijsheid, dat het najagen van al dit machtsvertoon ijdel is, zeg maar; zinloos. Laten we niet in dezelfde fout vallen als hem en vele anderen, maar zijn wijze conclusie in acht nemen en leren van de fouten van anderen. Als we een hogere positie willen, laat het dan niet voor onszelf zijn maar om God en andere mensen (beter) te dienen. Laten we bescheiden blijven, ongeacht onze positie. Koning Jezus erkennen als Zoon van God, onze Heer en Meester, Vriend en Vader. Zodat we niet alleen nu in ons korte leven op aarde goed mogen leven, maar ook mogen uitkijken naar het prachtige eeuwig leven bij Hem!